Kontakty

Prevádzkovateľ internetového obchodu www.mojbudik.sk

iM3 s.r.o.
Sídlo: Malotejedská 515/8
Prevádzkareň: Priemyselná 5333/1
929 01 Dunajská Streda
IČO: 45853461
IČ DPH: SK2023118768
Spoločnosť je zapísaná v Obchodnom registri Okresného súdu Trnava, oddiel: Sro, vložka číslo: 26252/T
E-mail: info@mojbudik.sk
Tel.: 0948/223-550 - Ivan Mátis
Kontakt so zákazníkmi: Pon-Pia od 8:00 do 16:00 hod.

Bankové spojenie

9824560001/5600
Prima Banka

Výrobca

infactory innovations & trade gmbh
Mayergasse 5/12
1020 Vienna
Austria (Rakúsko)
tel +43 1 8900722
fax +43 1 8900722-88

Orgán dozoru

Inšpektorát SOI pre Trnavský kraj
Pekárska 23, 917 01 Trnava1
odbor technickej kontroly výrobkov a ochrany spotrebiteľa


Napíšte nám