Nastavenie budíka aXbo

Ovládanie aXbo budíka je naozaj jednoduché, aj keď sa to na prvé čítanie môže zdať zložité. Odporúčame, aby ste pri čítaní nasledovných postupov mali v ruke aXbo, aby ste si mohli jednotlivé pohyby v menu hneď aj vyskúšať.

Rolovacie tlačítko S-Moove-Control

Vyvinuli sme nové, jednoduché navigačné menu, ktoré môžete ovládať jednou rukou. Môžete ľahko prechádzať ponukou a jednoducho potvrdzovať vybrané položky kliknutím.

 

Nasledujúce akcie môžu byť vyvolané pomocou jednotlivých ovládacích prvkov:

Tlačidlo [back] = [naspäť]

 • návrat o krok späť v menu; ak nebol výber potvrdený stlačením OK, nastavenia nebudú uložené
 • vypnutie zobúdzania (dá sa vypnúť aj s náramkom, viď dole)
 • vypnutie zvuku pri zaspávaní (inak sa vypne automaticky, keď aXbo zbadá, že ste zaspali)
 • špeciálna funkcia: zrýchlená voľba nastavenia času budenia pre osobu č.1

Koliesko [scroll] = [roluj]

 • roluj v menu
 • nastavenie času
 • výber zvuku
 • nastavenie hlasitosti

Koliesko [click] = [klikni]

 • potvrdenie výberu
 • vypnutie funkcie budenie
 • vypnutie zvuku pri zaspávaní

Tlačidlo [home] = [domov]

 • návrat do pohotovostného režimu; ak nebol výber potvrdený stlačením OK, nastavenia sa neuložia
 • vypnutie funkcie budenie
 • vypnutie zvuku pri zaspávaní
 • špeciálna funkcia: zrýchlená voľba nastavenia času budenia pre osobu č.2

 

Náramok

Tlačidlo [push] = [stlač] na senzore náramku

 • krátke rozsvietenie displeja a zobrazenia času budenia
 • aktivácia a deaktivácia senzoru (napr. pri cestovaní)
 • vypnutie budenia (dotyčnej osoby)

 

Displej

Nastavenie času

[roluj] na TIME SET > [klikni] > [roluj] nastav hodiny > [klikni] > [roluj] nastav minúty > [klikni] > [roluj] vyber 24 hodinový formát alebo AM/PM formát > [klikni] > [roluj] nastav rok > [klikni] > [roluj] nastav mesiac > [klikni] > [roluj] nastav deň > [klikni]

Nastavenie budenia a zvuky pre osoby P1 a P2

[roluj] na P1 SET / P2 SET > [klikni] > [roluj] na alarm > [klikni] > [klikni] > [roluj] nastav hodiny > [klikni] > [roluj] nastav minúty > [klikni] > [klikni] do sounds > [roluj] vyber zvuk budenia > [klikni] > [roluj] nastav hlasitosť > [klikni] > [domov] naspäť do pohotovostného režimu

Deaktivácia budenia (P1 OFF / P2 OFF)

[roluj] na P1 SET / P2 SET > [klikni] > [roluj] na alarm > [klikni] > [roluj] na P1 OFF / P2 OFF > [klikni]

Vypnutie zvuku budenia

Stlačením ktoréhokoľvek tlačidla na prístroji alebo tlačidla na senzore.

Výber zvuku na zaspávanie

[klikni] > [roluj] vyberte zvuk 1-3 > [klikni] > [roluj] nastav hlasitosť > [klikni]

Vypnutie zvuku na zaspávanie

Stlačením ktoréhokoľvek tlačidla na prístroji.

 

Zrýchlená voľba

 

Nastavenie času budenia (bez vybrania zvuku a hlasitosti, zostanú naposledy nastavené voľby)

 • pre osobu P1

Krátkym stlačením tlačidla [naspäť] v pohotovostnom režime > [roluj] nastav hodiny > [klikni] > [roluj] nastav minúty> [klikni]

 • pre osobu P2

Krátkym stlačením tlačidla [domov] v pohotovostnom režime > [roluj] nastav hodiny > [klikni] > [roluj] nastav minúty> [klikni]

Deaktivácia budenia (P1 OFF / P2 OFF)

Držte niekoľko sekúnd tlačidlá [back] pre P1 alebo [domov] pre P2.